ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 999523512
Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εμπορία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-277.992
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κανακάρη 84-86, Πάτρα
Τ.Κ.: 26221
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 35474816000